Inloggen

NL DOET 2012 1 NL DOET 2012 3

Gastvrouw / heer Breincafé Weert - MEE Noord en Midden Limburg

 • Doelgroep: Lichamelijk gehandicapten Volwassenen
 • Organisatie: MEE Noord en Midden Limburg (meer info)
 • Mag er direct contact opgenomen worden? Ja
 • Vacaturenummer: 101895  
 • Activiteit: Dienstverlening Organiseren/besturen Persoonlijk contact
 • Taakinformatie:
  Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners, familieleden, vrienden, professionals en overige geïnteresseerden. Het Breincafé is maandelijks op vijf locaties in Noord en Midden Limburg. In een gezellige, ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkennig, herkenning en voorlichting. Vrijwilligers van CVA vereniging Samen Verder en de Vereniging Cerebraal organiseren het Breincafé. Professionals van MEE Noord en Midden Limburg, SGL en gezondheidscentrum Honné ondersteunen hen hierbij. Het Breincafé in Weert vindt iedere 1e woensdag van de maand in de oneven week plaats van 19.30u tot 21.30u. De vrijwilliger: Is aanwezig tijdens het Breincafé. Ontvangt de bezoekers. Bereidt het te bespreken onderwerp voor. Nodigt eventueel gastsprekers uit.
 • Werkadres: Beekstraat 29, , Weert
 • Aantal gewenste vrijwilligers 2
 • Groepsgrootte doelgroep: 10 of meer personen
 • Bijzonderheden:
   

Wensen aan vrijwilliger

 • Minimale leeftijd: 18
 • Geslacht gewenste vrijwilligers: Geen voorkeur
 • Vereisten:
  Vrijwilligers van een Breincafé zijn mensen die zich in willen zetten voor mensen met een NAH, hun partners, familieleden, vrienden en zorgverleners. Het zijn de mensen die koffie/thee schenken, de inrichting van de zaal verzorgen, zo nodig de geluidsinstallatie bedienen, gastvrouw of –heer zijn en de bezoekers begeleiden en indien mogelijk de groepsdiscussies leiden. Niet iedere vrijwilliger hoeft al deze taken te doen. In het onderstaande wordt vooral aangegeven wat er verwacht wordt van de vrijwilligers, die als gastvrouw of –heer de bezoekers begeleiden en de gespreksleiders bijstaan bij de discussie. Bij het begeleiden van de groepen vertegenwoordigt de vrijwilliger de CVA- verenigingen “Samen Verder” en "Cerebraal" als ook SGL, MEE en Afasievereniging Nederland. Een vrijwilliger functioneert ook als een soort visitekaartje voor die verenigingen. De kans dat bezoekers van een Breincafé “vaste klant” worden of lid worden (of blijven) van een patiëntenvereniging is groter wanneer de vrijwilliger hem/haar correct tegemoet treedt. 1.Een Breincafé wordt in principe door 3 personen begeleid. 2.Van hen wordt verwacht dat zij vóór en na meehelpen de zaal in orde te maken. 3.Zij zorgen dat er een bewegwijzering is aangebracht om de bezoekers de weg te wijzen. 4.Bij binnenkomst in de ruimte staan twee begeleiders gereed om de gasten persoonlijk te ontvangen. 5.Zij wijzen de bezoekers op het gastenboek, waarin zij hun naam en adres kunnen aantekenen (presentielijst). 6.Indien er geen mensen aanwezig zijn die voor koffie/thee en andere consumpties zorgen wordt er afgesproken wie van de drie dat doet. 7.Vóór de aanvang van de bijeenkomst wordt afgesproken wie de gespreksleiding heeft. 8.In principe heeft iedere begeleider tijdens de bijeenkomsten een naamkaartje op met het logo van het Breincafé. 9.De begeleiders zorgen ervoor dat de bijeenkomst op de afgesproken tijd begint. 10.Het voorstelrondje begint (indien gewenst) altijd bij de gesprekleider(ster). 11.De volgende eisen worden gesteld aan de gespreksleider(ster): •De gespreksleider(ster) moet hebben “een zogenaamde open houding”, hij / zij dient ontvankelijk te zijn voor communicatie. •Hij / zij moet openstaan voor kritiek, moet willen reflecteren. •Hij / zij moet affiniteit hebben met hersenletsel en inlevingsvermogen hebben. •Hij / zij moet betrokkenheid hebben en moet toch een zekere afstand kunnen bewaren. •Hij / zij moet vaardig zijn om mensen met elkaar in gesprek te brengen en te blijven. •Hij / zij moet een zekere neutraliteit kunnen betrachten, respect kunnen hebben voor ieders mening. •Het is belangrijk om deelnemers de ruimte te geven om zelf oplossingen te bedenken, ook het bevorderen van de assertiviteit is belangrijk. •Hij / zij moet leiding durven nemen en afspraken durven maken op een manier dat de meeste gasten er zich in kunnen vinden 12.Na afloop van de bijeenkomst evalueren de begeleiders de bijeenkomst aan de hand van een summier evaluatieformulieren die de gasten (zo mogelijk) ingevuld hebben. 13.De begeleiders moeten samen een team vormen en kunnen bij onderlinge problemen een beroep doen op bemiddeling van SGL, gezondheidscentrum Honneé en/of MEE. 14.Van de begeleiders van de 3 Breincafé’s worden verwacht minimaal één keer per jaar deel te nemen aan de gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst.
 • Gewenste vooropleiding:
 • Gewenste ervaring:
 • Rijbewijs noodzakelijk? Nee
 • Eigen auto noodzakelijk? Nee

Werktijden en periode

 • Begindatum:
 • Einddatum:
 • Duur vrijwilligerswerk: Onbepaalde tijd
 • Minimum aantal uren per klus/per week: 1
 • Proefperiode: Ja
 • Werktijden:
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  ochtend            
  middag            
  avond            
 • Andere tijden mogelijk? Nee

Vergoedingen en verzekeringen

 • Reiskostenvergoeding: Nee
 • Vrijwilligersvergoeding: Nee
 • Andere vergoeding Nee
 • WA verzekering: Ja
 • Ongevallenverzekering: Ja
 • Andere verzekering Nee

Begeleiding en ondersteuning

 • Begeleiding: Ja
 • Inspraak: Ja
 • Deskundigheidsbevordering: Ja
 • Vrijwilligersovereenkomst: Nee

Reageren op deze vacature

Om te kunnen reageren op deze vacature dient u of in te loggen of zich in te schrijven bij ons. Gebruik hiervoor de knop "Inschrijven als vrijwilliger" aan de rechterkant van deze website. Nadat u zich ingeschreven hebt kan u op vacatures reageren.