Inloggen

verwendag 3 verwendag 1

Rechten en plichten

Rechten en plichten van een vrijwilliger
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Deze moeten tijdens de kennismaking al aan de orde komen, zodat vooraf duidelijk is waar iemand aan begint. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar uiteraard niet vrijblijvend. Er zullen altijd afspraken gemaakt worden tussen een vrijwilligersorganisatie en een nieuwe vrijwilliger. Doorgaans legt een organisatie deze afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst. Afspraken kunnen gemaakt worden over:

§         De werktijd, begeleiding en scholing;

§         de inhoud van het werk;

§         het aantal uren dat wordt gewerkt;

§         de verantwoordelijkheden van de vrijwilliger;

§         of de vrijwilliger via de organisatie is verzekerd;

§         welke onkosten worden vergoed.

 

Uitkering

Heeft u op dit moment een uitkering, dan gelden speciale regels t.a.v. vrijwilligerswerk. Uw uitkerende instantie kan u hierover informeren en adviseren, mogelijk is het nodig om in uw specifieke geval afspraken te maken over of en zo ja welk vrijwilligerswerk u mag doen naast uw uitkering.

 

Trainingen en cursussen
Alle werkzaamheden vereisen bepaalde kwaliteiten en vaardigheden van mensen. Een training of cursus kan dan een manier zijn om die kwaliteiten te verhogen. Bepaalde vrijwilligersactiviteiten zijn zo specifiek dat er vooraf een training gevolgd moet worden om als vrijwilliger aan de slag te gaan. In dat geval staat dit doorgaans vermeld bij de aangeboden vacatures, maar het kan ook zijn dat dit in het kennismakingsgesprek tussen u en de vrijwilligersorganisatie besproken wordt.

 

Onkostenvergoeding
Onkosten zijn kosten die door een vrijwilliger gemaakt moeten worden om zijn of haar taken naar behoren uit te voeren. Deze werkelijk gemaakte kosten mogen worden vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reiskosten, verblijfskosten, vergaderkosten, kosten voor werkkleding of stomerij, cursuskosten, schrijfbenodigdheden, telefoonkosten, kosten kinderopvang etc.

 

Arbeidsomstandigheden/verzekeringen
Voor meer informatie omtrent arbeidsomstandigheden, onkostenvergoeding en dergelijke verwijzen wij u naar de kennisdossiers op de website www.vrijwilligerswerk.nl.

Omtrent verzekeringen voor vrijwilligers, zie de informatie hierover op de website van de gemeente Weert: http://www.weert.nl/Def/Verzekering-vrijwilligersorganisaties.html?highlight=vrijwilligers