Inloggen

nl doet 2014 NL DOET 2012 7

Nieuwe projecten

Nieuwe projecten van het Servicepunt Vrijwilligers:


ÉÉN voor ÉÉN

ÉÉN voor ÉÉN richt zich op ondersteuning in de thuissituatie van mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of een chronische ziekte.

ÉÉN voor ÉÉN is er ook voor diegenen die deze mensen verzorgen, de mantelzorger. Zij kunnen om ondersteuning vragen van een vrijwilliger.

De ondersteuning bestaat uit het inzetten van een vaste vrijwilliger die meestal enkele uurtjes per week aanwezig is en begeleiding, oppas of gezelschap biedt. Het is ook mogelijk om incidenteel een beroep te doen op ÉÉN voor ÉÉN voor een zorg gerelateerde vraag, zoals begeleiding naar het ziekenhuis.

 

Maatjesproject

Het Maatjesproject organiseert contact tussen vrijwilligers en mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt en behoefte hebben aan een maatje.

Het Maatjesproject is er voor iedereen die zich geïsoleerd en alleen voelt, ongeacht het levensverhaal, achtergrond, leeftijd en leefomstandigheid. Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor of een steuntje in de rug, kan zich aanmelden.

Om het Maatjesproject succesvol te maken zijn wij voortdurend op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om als maatje te fungeren.

 

Meer informatie over beiden projecten is te vinden op de website www.puntwelzijn.nl of via Sanne Kuepers van het Servicepunt Vrijwilligers, via telefoon 0495-697900.

 

Bewegen op Maat

Weert scoort hoog op het gebied van eenzaamheid. Punt Welzijn is actief bezig om deze eenzaamheid te bestrijden. Vooral ouderen blijken een kwetsbare doelgroep.Veel mensen zijn alleen en zien soms dagenlang niemand. Wat is het dan fijn wanneer iemand zich gewoon om je bekommert. Soms vinden mensen het moeilijk een eerste stap te zetten of denken dat lukt mij toch niet meer. Met  Bewegen op Maat van Punt Welzijn gaan er  vrijwilligers bij de ouderen thuis samen eenvoudige beweegoefeningen doen. Het zelfvertrouwen wordt vergroot en iemand voelt zich direct fitter. Na een bepaalde periode (rond 10 weken) wordt samen met de oudere gekeken naar wensen en behoeften voor activiteiten buitenshuis waar iemand aan mee kan doen.

Wij zijn trots dat Olga Commandeur, voormalig topsportster en presentatrice van Nederland in Beweging, ambassadeur is voor Bewegen op Maat

Voelt u zich hierdoor aangesproken: wij zoeken betrokken vrijwilligers die dit mogelijk maken, maar ook deelnemers mogen zich melden.

 

Voor informatie over dit project kunt contact opnemen met Angela ten Bloemendal van het Servicepunt Vrijwilligers 0495-697900